Kullanım Şartları

Kullanım Şartları

 

KULLANIM ŞARTLARI: 
 

Kullanım konusundaki yetki ve kısıtlamalar

Bu site, yalnızca BAYRAM YAPI MARKET BAYRAM TOKAT a ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içerdiği bu malzemeler (tüm site içeriği; metin, grafik, logo, resimler, fotoğraflar, şekiller, teknik ve bilimsel çizimler, sesli klipler, animasyon, video ve müzik kayıtları, yazılımlar, program kodları; dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar; sitenin toplama, düzenleme ve montaj bazında içerik derlemelerinin tamamı; endüstriyel tasarımı bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı her türlü haklar dahil olmak üzere) tamamen ya da kısmen, BAYRAM YAPI MARKET BAYRAM TOKAT a aittir. Bu malzemeler BAYRAM YAPI MARKET BAYRAM TOKAT başka kaynaklardan sağlanmaktadır ve bu malzemeler; uluslararası telif hakları, TC yasaları ve diğer uluslararası yasalar tarafından korunmaktadır. Bu malzeme ve materyallere Web Sitesinde yer verilmiş olması, bunların kullanımı ile ilgili olarak peşinen herhangi bir yetki, lisans ya da, izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiçbir malzeme ve materyeli BAYRAM YAPI MARKET BAYRAM TOKAT’ın açık ve yazılı izni olmaksızın değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. Ancak, telif hakları ve diğer mülkiyet hakkı belirten duyuruları değiştirmeksizin, kendi meslekî ve ticarî olmayan kullanım amaçlarınız için bu siteden kendinize malzeme indirebilirsiniz. BAYRAM YAPI MARKET BAYRAM TOKAT, bu genel prensipten ayrık olarak, Web Sitesi’nden wallpaper, screen saver ve diğer programlarını indirme imkânını verebilir. Bu sitede yer alan malzeme ve materyaller ile ilgili fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl edecek şekildeki her türlü kullanımın sonucunda ortaya çıkabilecek yasal sorumluluklar, ihlâlde bulunan Kullanıcı'ya aittir.

Aksi açıkça belirtilmedikçe bu Web Sitesi'nde verilen hizmetlerin tamamı bedelsizdir.

Web Sitesi'nde yer alan her türlü içerik; opsiyon, donanım, fiyat, kredi oranı, bayi, yetkili satıcı ve yetkili servis bilgisi, , resim, açıklama, bağlı linkler ve haber (kısaca "BİLGİ") sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı, BİLGİ'leri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihaî ve güvenilir açıklamaların, BAYRAM YAPI MARKET BAYRAM TOKAT Bayi ve Yetkili Satıcılar'ından veya BAYRAM YAPI MARKET BAYRAM TOKAT Müşteri Hizmetleri’nden ve Çağrı Merkezi’nden temin edilebileceğini ve bununla yükümlü olduğunu kabul eder. Bu Web Sitesi, Site’de yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda BAYRAM YAPI MARKET BAYRAM TOKAT’ın hiçbir garanti ya da taahhüdünü içermemektedir. Kullanıcı, bu BİLGİ’lere dayanarak yapabileceği işlemler bakımından BAYRAM YAPI MARKET BAYRAM TOKAT’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

Kullanıcı, BAYRAM YAPI MARKET BAYRAM TOKAT Web Sitesi'ne girmesi nedeniyle , kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

Aksi açıkça belirtilemedikçe Web Sitesi'nde yer alan her türlü içerik ve bilgi Türkiye’de yerleşik kullanıcılara yöneliktir.

Önemli!
Bu Web Sitesi'nde, BAYRAM YAPI MARKET BAYRAM TOKAT  Bayi ve Yetkili Satıcıları ile Servisleri, malzemelerin standart ve opsiyonel özellikleri ve Bayi/Yetkili Satıcı Tavsiye Edilen Satış Fiyatları ile ilgili bilgiler son güncelleme tarihinde geçerli olan bilgilerdir.BAYRAM YAPI MARKET BAYRAM TOKATve/veya  ürünlerde ve özelliklerinde her zaman teknik veya ticari nedenlerden bağımsız olarak değişiklikler yapma hakkını saklı tutmaktadır. ürünler ile bunların Bayi ve Yetkili Satıcıları ile ilgili nihaî bilgi temini için BAYRAM YAPI MARKET BAYRAM TOKAT ve/veya BAYRAM YAPI MARKET BAYRAM TOKAT  Bayi ve Yetkili Satıcıları ile temasa geçilmesi önemle rica olunur.

BAYRAM YAPI MARKET BAYRAM TOKAT, Web Sitesi'nde yer alan bilgilerin (aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe) bir satış teklifi olmadığını ve BAYRAM YAPI MARKET BAYRAM TOKAT ve/veya Bayi ve Yetkili Satıcıları adına bir taahhüt teşkil etmediğini beyan eder. BAYRAM YAPI MARKET BAYRAM TOKAT, önceden haber vermeksizin bu Site “Kullanım Şartları” da dahil olmak üzere, ürünlerin tavsiye ettiği fiyat, model,tip ve teknik veya opsiyonel spesifikasyonlarında değişiklik yapabilir. Bu nedenle Kullanıcı, hiçbir şekilde web sitesi'nde yer alan "bilgi"lerin hatalı olduğu yada bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunmayacağını, BAYRAM YAPI MARKET BAYRAM TOKAT’tan ve/veya Bayi ve Yetkili satıcılarından herhangi bir talep hakkının olmayacağını kabul eder.

BAYRAM YAPI MARKET BAYRAM TOKAT, tamamen kendi inisiyatifinde olarak bu Web Sitenin içeriğini, Kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti ve sitedeki diğer hususları dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme ve BAYRAM YAPI MARKET BAYRAM TOKAT Web Sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemlerinden silme hakkını saklı tutar. Hataların en aza indirilmesi için her türlü gayret gösterilmekle birlikte, Web Sitesi'nde mevcut ya da oluşabilecek yanılgı ve hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

Bu Web Sitesindeki Formları veya Çağrı Merkezi Kayıt Formu'nu doldurarak iletmiş olduğunuz bilgiler, sadece BAYRAM YAPI MARKET BAYRAM TOKAT ve BAYRAM YAPI MARKET BAYRAM TOKAT Bayi ve Yetkili Satıcıları ile Servisleri tarafından istek ve şikayetleriniz ile Formdaki tercihleriniz doğrultusunda kullanılacak ve bu amaç dışında üçüncü kişi ve kuruluşlara sağlanmayacaktır.

Bu Web Sitesinde bulunan yazı, fotoğraf, grafik, ses ve video malzemeleri, herhangi bir ortamda basılamaz, yayımlanamaz, basılmak ya da yayımlanmak üzere yeniden yazılamaz, doğrudan ya da dolaylı olarak dağıtılamaz. ’a ait bu malzemeler ya da onların kısımları, kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçları haricinde bir bilgisayarda saklanamaz. , bu tür kaynaklardan doğabilecek gecikmelerden, hatalardan, yanlışlardan ve eksiklerden ya da bu malzemelerin hepsinin ya da bir kısmının iletiminde ya da tesliminde doğabilecek benzeri sorunlardan ve tüm bunlardan kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir.

Bu anlaşma niteliğindeki yukarıdaki hükümler, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal karışıklığa yer verilmeden yürürlükte olacaktır. Eğer bu anlaşma sayılan metnin herhangi bir hükmü, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumda ise, bu takdirde sözkonusu hüküm, bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve diğer hükümlerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir